VALTUUSTOALOITTEET

VALTUUSTOALOITE RAKENNUTTAJAORGANISAATION PERUSTAMISESTA KIRKKONUMMEN KUNNALLE

Toimitettu toimielimelle 12.10.2021